Meet & Greet Julius Dreyfsandt Zu Schlamm over TAAL

Deze wijze man is een Bekende Brabander, een befaamde hofdichter in Zuid-Nederland, cultureel opperhoofd in Meijerijstad en omstreken en o.a. geliefd op Facebook bij collegadichters en -schrijvers in zijn Schrijverscollectief, waarvoor hij bijeenkomsten regelt. Zo houdt hij zijn literatuur springlevend en inspireert hij zijn lezers. De veelzijdige, meesterlijke Julius is zeker niet van gisteren, maar wel heel eigentijds met zijn YouTube kanaal met eigen muziek en poëzie. Hij schrijft elke week een gedicht voor de Mooi Rooi Krant en er valt nog veel meer te zeggen over deze man en zijn prachtige poëzie… Deze korte tekst doet hem eigenlijk tekort, maar zijn eigen column hieronder is veelzeggend en zinvol… Lezen!

Fotografie: JuliusDreijfsandt Zu Schlamm, Facebook 2019

Gastcolumn

de zin van het bestaan

is het bestaan van de zin

als de zin niet bestond

was het bestaan zin-loos

aangezien velen de zinloosheid

als zodanig menen te ervaren

heeft zinloosheid dus zin

men heeft naar de zin gezocht

ook al heeft men dat niet gevonden

men heeft er naar gezocht

en zoeken naar iets heeft altijd zin

immers het voldoet aan een behoefte

Jean Chaques de Misère (1882-1920)

Als amateur-filosoof onderschrijf ik deze omschrijving van harte. Hier blijkt dus dat een tegenstelling slechts ogenschijnlijk kan zijn. Nadat Jean Chaques tot dit inzicht was gekomen, hing hij zichzelf op. Hij had bereikt wat hij wilde bereiken. Hier scheidden onze wegen zich. Hij ging een lus te ver.

Ik las deze conclusie van J.C. tien jaar geleden. Het was opgenomen in het Filosofisch Tijdschrift voor de Liefhebber “L’ Am Ateur Vivant”. Ik kocht toentertijd een vergeeld boekje op een rommelmarkt en las zijn wijze bevinding.

Ik voel op een rommelmarkt altijd een sterke vibratie, raak gejaagd omdat ik snel wil weten welke rommel er in de aanbieding is. Kennelijk geeft rommel zin. Velen vinden rommel verzamelen zinloos. U ziet, ook hier gaan zin en zinloosheid kennelijk samen.

Zoals bekend zoeken de meeste filosofen naar “De Zin” of naar de zin van iets. Ze maken er vaak ook nog hun beroep van en brengen het zoeken naar die zin dan ook nog aan de man: collegezalen vol met studenten, schrijven boeken vol en verdienen eraan.

Ik ben sinds mijn kennismaking met J.C. een andere weg ingeslagen. Ik richt mij niet meer op de zin maar op de zinloosheid van het bestaan. Deze zinloosheid wordt vaak onderbelicht. Immers men zoekt naar de zin en komt vaak tot de conclusie dat het bestaan zinloos is of men vindt de zin niet. Punt uit.

Julius Dreyfsandt Zu Schlamm